JAN BALCAR
KNIHY O ZBRANÍCH
Jmenuji se Jan Balcar a zabývám se historií zbrojní výroby. V roce 1998 jsem začal pravidelně přispívat do odborných časopisů (Střelecká revue, Střelecký magazín, Zbraně & náboje).

V roce 2008 jsem vydal vlastním nákladem první větší knihu. Těžištěm mého zájmu jsou samonabíjecí pistole devatenáctého a dvacátého století. Sbírám data reálných zbraní od sběratelů či muzeí, navštěvuji archivy, vyhledávám v patentových spisech. Mým cílem je vytvoření souboru knih, příruček pro sběratele, které poskytnou detailní a ucelené informace o jednotlivých zbraních. Aby si každý sběratel dokázal v mé knize najít svůj sbírkový kousek a dozvěděl se, co znamenají všechny ty nápisy a značky, zda zbraň sloužila v některé ozbrojené složce a ve kterém roce byla vyrobena.

Hřích z mládí: Mauser model 1896

V roce 1998 vydala firma SGB s.r.o. útlý sešitek o 32 stranách, který obsahoval můj pokus o shrnutí dostupných informací o pistoli Mauser C96. Knížečka obsahovala 15 ilustrací, které napodobovaly styl starých firemních prospektů, styl kterým tvořil i A. B. Žuk.

Z dnešního pohledu poskytovala žalostně málo informací, z nichž některé byly velmi nepřesné. Knížečka je rozebrána a právem zapomenuta.

Příběh zbrojovky SPREEWERK

V roce 2008 jsem poprvé vydal knihu o výrobě pistolí P.38 v závodě Spreewerk v Hrádku nad Nisou v letech 1942 - 1945. Kniha přinesla dosud nepublikované informace o výrobě zbraní v odtrženém pohraničí. Setkal jsem se s více než čtyřmi desítkami bývalých nuceně nasazených zaměstnanců a z útržků jejich vzpomínek jsem jako mozaiku ze střípků poskládal příběh mladých žen a mužů, které válka zavála do dnes již zapomenuté zbrojovky. V knize naleznete podrobnosti o výrobních sériích pistolí, o jejich značení a datování vyrobených zbraní. Kniha je uceleným příběhem, doplněným odkazy na historii regionu a vzpomínkami přímých účastníků. Vzbudila zájem čtenářů a první vydání bylo rychle rozebráno.

V roce 2010 jsem ve spolupráci s nakladatelstvím BBart připravil druhé rozšířené vydání "Spreewerku". Knihu jsem doplnil o nové informace, fotografie a kresby. Naleznete v ní například detailně zpracovaný příběh pistole darované Konradu Henleinovi (v prvním vydání jen zmíněna), doplněný fotografiemi zbraně. Bohužel, i toto druhé vydání je definitivně rozebráno.

Knihy o zbraních – velká řada

Prvním svazkem "Samonabíjecích pistolí německých ozbrojených sil" jsem zahájil řadu knih o zbraních obou světových válek. Zvolil jsem neobvyklou koncepci, kdy kniha místo fotografií obsahuje kreslené obrázky. Vedlo mě k tomu několik důvodů. Zvolená tématika je určena malému okruhu čtenářů a nelze počítat s prodejem tisíců knih. Většina popisovaných zbraní je mimo republiku, část i mimo náš kontinent. Pokud bych chtěl knihu s fotografiemi, nezbylo by mi nic jiného, nežli vykonat cestu kolem světa s profesionálním fotografickým vybavením. Fotografie, které mi poskytují moji přátelé sběratelé, jsou velmi různé kvality a pro tiskové účely jsou až na výjimky nepoužitelné. Barevné fotografie vyžadují odpovídající papír a při malém počtu knih by náklady na vytištění udělaly z knihy neprodejnou záležitost. Černobílé kresby umožňují udržet cenu knihy v přijatelné výši a zejména v případě ověřovacích a přejímacích značek poskytují přesnější obraz než fotografie.

Popisované zbraně lze rozdělit do několika skupin. První z nich jsou zavedené armádní pistole P.08 a P.38. Do druhé skupiny řadíme pistole německých výrobců, uřčené původně pro civilní trh. Patří k nim například kapesní pistole firem Mauser, Sauer & Sohn a Walther. Třetí skupinu tvoří pistole dodané spojenci, tedy španělské a italské pistole. Čtvrtou skupinou jsou pistole z obsazených zemí, ať již ukořistěné, či vyráběné na okupovaných územích.

Každá kapitola obsahuje historický úvod o vývoji zbraně, popis jednotlivých variant s různými druhy továrního značení, přejímacích a ověřovacích značek, rozsahy výrobních čísel a jejich časové zařazení, technickou část, základy demontáže a explozivní náčrt.

Monografie pistole Mauser C96

Dalším svazkem z řady knih o zbraních obou světových válek je kniha "Pistole Mauser C96". Vrátil jsem se ke svému prvnímu tématu, ke své oblíbené zbrani. Kniha je v jistém smyslu omluvou za moji prvotinu, kterou řadím ke hříchům "z mládí". Ve své nejnovější knize sleduji třiačtyřicetiletý příběh pistole Mauser C96 od jejího "zrození" až po ukončení výroby.

Jako většina soudobých konstrukcí nevynikala jednoduchostí a zastarala dávno před vypuknutím druhé světové války. Není zbraní, o které by se dalo říci, že padne do ruky jako sklenka whisky. Její rukojeť má k ergonomii stejně daleko jako násada od smetáku. Přesto se stala jedním ze sběratelských snů. Není levná, ani snadno dostupná. Je pýchou majitelů, kteří ji hýčkají a těší se z ní. Je předmětem touhy i závisti.

V knize naleznete historický úvod o vývoji zbraně, popis jednotlivých variant s různými druhy značení, přejímacích a ověřovacích značek, rozsahy výrobních čísel a jejich časové zařazení, technickou část, základy demontáže a explozivní náčrty všech provedení.

Vychází "Zbraně vítězů"


V současné době (srpen 2016) vychází kniha o pistolích "hodných spojenců" z doby druhé světové války. Můžete se těšit na detailní popis historie Coltu 1911 a 1911A1, Tokarevů TT-30 a TT-33 a pistole TK (Korovin). Občas se mě někdo ptá na plány do budoucna. Ty se v poslední době začínají mírně měnit, neboť starší generace čtenářů odcházejí a mladším ročníkům nahrazuje knihy internet. Stále sbírám podklady pro další knihy, ale pro jistotu už nikomu nic neslibuji. Rozhodně nemám nedostatek témat a limituje mě pouze zájem čtenářů. Tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, to jest k poděkování Vám, moji věrní čtenáři, kteří zakoupením "Zbraní vítězů" budete hlasovat pro další knihy.
Jan Balcar
Mauser Model 1896
Příběh zbrojovky SPREEWERK
Samonabíjecí pistole německých ozbrojených sil
Pistole Mauser C96